Προεδρικό διάταγμα 380/80 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό του παρόντος Διατάγματος μεταβιβαζόμενες εις τον Δήμο Αμαρουσίου αρμοδιότητες ασκούνται υπό της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτού.

 

2. Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την ενάσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων ασκεί πάσας τις κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις αρμοδιότητας Προϊσταμένου Γραφείου Νομομηχανικού ή Σχεδίου Πόλεως ή Πολεοδομικής Αρχής και Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων.

 

3. Όπου κατά την άσκηση των αυτών αρμοδιοτήτων απαιτείται γνώμη Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, αυτή παρέχεται υπό της κατά τόπον αρμοδίας παρά τη αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, τοιαύτης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.