Προεδρικό διάταγμα 380/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις τον αυτόν Δήμο και δια την περιφέρεια αυτού μεταβιβάζονται ομοίως οι κατά το άρθρο 32 και επόμενα του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων κωμών κ.λ.π., αρμοδιότητες προς κατάρτιση και έκδοση των πράξεων αναλογισμού, προσκυρώσεως και τακτοποιήσεως οικοπέδων, πλην των περιπτώσεων καθ' ας την διάνοιξη των οδών επισπεύδει το Δημόσιον κατά το άρθρο 5 του νόμου 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών δια την διάνοιξη Εθνικών οδών, αντικαταστάσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 214/Α/1931). Επί των κατά των πράξεων τούτων ενστάσεων αποφαίνεται ο οικείος Νομάρχης κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Ο αυτός Δήμος προβαίνει ομοίως εις πάσας τις υλικές και διαπιστωτικές ενεργείας τις απαιτούμενες δια την επί του εδάφους εφαρμογήν των κατά τις κείμενες διατάξεις εγκρινομένων σχεδίων πόλεως ή πολεοδομικών μελετών ή εκτός σχεδίου αδειών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.