Υγειονομική διάταξη 9900/74 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα επιχειρήσεις κ.λ.π., περί ων το άρθρο 1 της παρούσης, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τους όρους ταύτης εντός τριμήνου προθεσμίας από της ισχύος ταύτης. Εάν τα κτίρια, εν οις στεγάζονται τα καταστήματα ταύτα, δεν επιτρέπουν την μετ' ακριβείας εφαρμογήν της παρούσης, θα εκτελεσθούν οι μεταβολές εκείνες, τις οποίας η Υγειονομική Υπηρεσία ήθελε κρίνει ως εφικτές.

 

2. Από της ισχύος της παρούσης καταργείται η υπ' αριθμόν [Α] Γ1Γ/3300/1967 υγειονομική διάταξη, ως και πάσα ετέρα τοιαύτη σχετική με τα αποχωρητήρια και αντίθετος της παρούσης, επιφυλασσομένων των εν παράγραφο 6 του άρθρου 2 αναφερομένων ως ειδικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.