Υγειονομική διάταξη 9900/74 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Υποχρέωση κατασκευής αποχωρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθιστούμε υποχρεωτική την ύπαρξη αποχωρητηρίων:

 

1. Εις εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μπαρ, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία και λοιπά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ως και πωλήσεως τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως.

 

2. Εις εργοστάσια και εργαστήρια παρασκευής ή συσκευασίας ποτών και τροφίμων πάσης φύσεως.

 

3. Εις Κουρεία και Κομμωτήρια.

 

4. Εις παντός είδους εργοστάσια, εργαστήρια, βιοτεχνίας και εργοτάξια εν γένει εκτελέσεως τεχνικών έργων (υπό ανέγερση οικοδομών κ.λ.π.)

 

5. Εις κινηματογράφους, θέατρα, αθλητικά γήπεδα, και λοιπά δημόσια θεάματα.

 

6. Εις σταυλισμούς ζώων, σφαγεία, αγοράς και αποθήκες παντός είδους.

 

7. Εις λουτρικές θαλάσσιες εγκαταστάσεις, ως και τοιαύτας ιαματικών πηγών και θερινές κατασκηνώσεις.

 

8. Εις πρακτορεία και σταθμούς λεωφορείων αυτοκινήτων και σιδηροδρόμων, εις τους λιμένας και τους αερολιμένας.

 

9. Εις ξενοδοχεία, μοτέλ, ξενώνας, οικοτροφεία, κοινόχρηστα λουτρά, κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, αίθουσες διαλέξεων και εν γένει εις επιχειρήσεις, ιδρύματα δημόσια ή ιδιωτικά, ομαδικής συγκεντρώσεως ή διαβιώσεως ανθρώπων, ως και εις πάντα χώρο εργασίας.

 

10. Εις τις οικίας, αυτοτελείς ή διαμερίσματα, και εν γένει εις πάσαν εγκατάσταση διανομής, μόνιμη ή προσωρινή, ανθρώπων.

 

11. Δεν υποχρεούνται να διαθέτουν αποχωρητήρια:

 

α) Τα κυλικεία, άτινα λειτουργούν εντός μεγάρων, δια την εξυπηρέτησιν των σε αυτά γραφείων, ή καταστημάτων, εφόσον ταύτα δεν διαθέτουν καθίσματα, το δε προσωπικόν τούτων είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί δια των στο μέγαρο υφισταμένων αποχωρητηρίων.

 

β) Τα περίπτερα - αναψυκτήρια άτινα προσφέρουν αναψυκτικά άνευ καθισμάτων εις διερχόμενα άτομα.

 

γ) Τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών, εις ας οι νομείς Δήμοι ή Κοινότητες, υποχρεούνται όπως κατασκευάσουν κοινόχρηστα αποχωρητήρια, συνεπεία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

δ) Καταστήματα λίαν περιορισμένης κινήσεως, πλην εκείνων εξυπηρετήσεως του κοινού και των προσφερόντων παντός είδους τρόφιμα και ποτά, υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι εντός του ίδιου κτιρίου θα υφίσταται κοινόχρηστο με έτερα καταστήματα (πλην των τοιούτων τροφίμων, ποτών και εξυπηρετήσεως του κοινού), αποχωρητήριον, πληρούν τους εν άρθρο 3 της παρούσης αναφερομένους όρους και διατηρούμενο υπό συνθήκες απολύτου καθαριότητος, με μέριμνα των εξυπηρετούντων ατόμων.

 

ε) Αμιγή καταστήματα τροφίμων και εξυπηρετήσεως του κοινού (Πρατήρια άρτου, μικρά οβελιστήρια, εξυπηρετούντα μόνο διερχόμενους πελάτες, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία πρατήρια γάλακτος και λοιπά παρεμφερή καταστήματα, ως και κουρεία μέχρι δύο θέσεων) λίαν περιορισμένου χώρου, δυναμένου, ως εκ της παρουσίας αποχωρητηρίου να μειωθεί πέραν των επιτρεπομένων εξ άλλων Διατάξεων κατωτάτων ορίων, υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικόν θα είναι δυνατόν, αποδεδειγμένα, να εξυπηρετηθεί εξ υφισταμένων ετέρων αποχωρητηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Γ1/2400/1975 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 371/Β/1975).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.