Υγειονομική διάταξη 2400/75

ΥΔ Γ1/2400/1975: Περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν Γ1/9900/1974 υγειονομικής διάταξης περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1/2400/1975: Περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν Γ1/9900/1974 υγειονομικής διάταξης περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων, (ΦΕΚ 371/Β/1975), 04-04-1975.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

β) Την υπ' αριθμόν Γ1/6001/1967 υγειονομική διάταξη.

 

γ) Την υπ' αριθμόν Γ1/425/1967 υγειονομική διάταξη.

 

δ) Την υπ' αριθμόν Γ1/16816/1968 υγειονομική διάταξη.

 

ε) Την υπ' αριθμόν 57/1968 υγειονομική διάταξη.

 

στ) Την υπ' αριθμόν Γ1/9900/1974 υγειονομική διάταξη περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.

 

ζ) Την από 15-03-1975 σχετική εισήγηση, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθμόν Γ1/9900/1974 υγειονομική διάταξη για την προσθήκης στην παράγραφο ΙΙ του άρθρου 1 ταύτης εδαφίου, υπό στοιχείο (ε), έχοντος ούτως:

 

{ε) Αμιγή καταστήματα τροφίμων και εξυπηρετήσεως του κοινού (Πρατήρια άρτου, μικρά οβελιστήρια, εξυπηρετούντα μόνο διερχόμενους πελάτες, παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία πρατήρια γάλακτος και λοιπά παρεμφερή καταστήματα, ως και κουρεία μέχρι δύο θέσεων) λίαν περιορισμένου χώρου, δυναμένου, ως εκ της παρουσίας αποχωρητηρίου να μειωθεί πέραν των επιτρεπομένων εξ άλλων Διατάξεων κατωτάτων ορίων, υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικόν θα είναι δυνατόν, αποδεδειγμένα, να εξυπηρετηθεί εξ υφισταμένων ετέρων αποχωρητηρίων.}

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις, τη 26-03-1975

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.