Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Λοιπά καταστήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που δεν αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο της παρούσας, ισχύουν οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας, που ορίζονται από τα οικεία άρθρα της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.