Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Καθορισμός είδους καταστήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων της χώρας είναι τα εξής:

 

1. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 

2. Τα αναφερόμενα στα εδάφια β', γ' και ε' της παραγράφου 3, του άρθρου 42 της παραπάνω υγειονομικής διάταξης.

 

3. Τα αναφερόμενα στα εδάφια α', ζ', η', θ', ι)β', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 43 της ίδιας υγειονομικής διάταξης με την προϋπόθεση ότι όλα τα προσφερόμενα, από τα καταστήματα αυτά, ήδη θα είναι τυποποιημένα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.