Υγειονομική διάταξη 6020/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αποχωρητήρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών τους. Η εξυπηρέτηση αυτών θα γίνεται από τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια που υπάρχουν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, σε διάφορους ευχερώς προσπελάσιμους χώρους και συγκεκριμένα απ' αυτά που βρίσκονται στο πλησιέστερο, από το υπό ίδρυση και λειτουργία κατάστημα, σημείο.

 

Εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθμιση τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά καθισμένους πελάτες, διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό αίθουσα πελατών, σύμφωνα με το συμφωνητικό. Τα καταστήματα αυτά θα διαθέτουν αποχωρητήρια, όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.