Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ισχύς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παρούσα διάταξη, ισχύει σε όλη την έκταση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των φυσικών νερών, που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής πρωτεύουσας μέχρι τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

Η ισχύς της διάταξης αρχίζει 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Υγειονομικής Διάταξης καταργούνται οι εξής Υγειονομικές Διατάξεις:

 

α) Υπ' αριθμόν [Π] Γ1/18464/1969 υγειονομική διάταξη περί προστασίας των υδάτων των χρησιμοποιουμένων δια την ύδρευση της περιοχής πρωτευούσης από ρυπάνσεων και μολύνσεων

 

β) Υπ' αριθμόν [Π] Γ1/18016/1971 υγειονομική διάταξη τροποποίηση της παραπάνω υγειονομικής διάταξης καθώς και κάθε άλλη προηγούμενη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόμενο αυτής.

 

Η υπ' αριθμόν [Π] Γ1/4307/1969 υγειονομική διάταξη περί περιορισμού εγκαταστάσεων σταυλισμών ζώων εις τις περιοχές των λιμνών Μαραθώνος και Υλίκης κ.λ.π. ενσωματώνεται στην παρούσα υγειονομική διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο III του άρθρου 1 της Α5/5180/1988 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 891/Β/1988).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.