Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εφαρμογή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στις αρμόδιες κατά αντικείμενο υπηρεσίες και οργανισμούς.

 

Ειδικότερα για την τήρηση των ορίων ποιότητας του Παραρτήματος Ι θα εκτελούνται τακτικές σχετικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας, τόσο στα νερά υδροληψίας από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, όσο και στα υγρά απόβλητα από τις αντίστοιχες Υγειονομικές Υπηρεσίες.

 

Επίσης θα ελέγχεται από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, με κατάλληλες μετρήσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Κοινοτικό Δίκαιο, η μη υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων των παραμέτρων που αναφέρονται σαν επικίνδυνες τοξικές ουσίες στο Παράρτημα Ι. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτών των ορίων θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα επισήμανσης και καταστολής των πηγών ρύπανσης από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, σε συνεργασία με τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

2. Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να μελετήσει τη διακίνηση των τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών στην περιοχή κοντά στις λίμνες και να καταρτίσει προγράμματα εκτέλεσης των απαραίτητων έργων, χρονικά κατανεμημένων, για την εξάλειψη του κινδύνου.

 

3. Τα όρια των λεκανών απορροής των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας, Μαραθώνα και Μόρνου καθώς και τα όρια των ζωνών χρήσεων γης (10.000 m, 5.000 m, 1.500 m, 500 m, 100 m κ.λ.π.) θα καθορισθούν από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.