Υγειονομική διάταξη 5180/88

ΥΔ Α5/5180/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υγειονομικής διάταξης Α5/2280/1983


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική διάταξη Α5/5180/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υγειονομικής διάταξης Α5/2280/1983, (ΦΕΚ 891/Β/1988), 13-12-1988.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας, Πρόνοιας Και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων (ΦΕΚ 275/Α/1940).

 

β) Την υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υγειονομική διάταξη Α5/3257/1984 (ΦΕΚ 898/Β/1984) και διορθώθηκε στο (ΦΕΚ 56/Β/1985).

 

γ) Την Φ16/10356/1988 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την ανάγκη τροποποίησης της υγειονομικής διάταξης Α5/2280/1983 στο θέμα ορίων προστασίας για τους αγωγούς ύδρευσης της Πρωτεύουσας, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 28-11-1988

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.