Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Συγκρότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η από υγειονομικής και ζωοτεχνικής απόψεως συγκρότησις των πάσης φύσεως κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μέγεθος, κατηγορία και προορισμός εγκαταστάσεων, διατάξεις τούτων, απαραίτητος εξοπλισμός, ιδιαίτεροι όροι κατασκευής κ.λ.π.) δέον όπως ανταποκρίνονται προς τις συγχρόνους μεθόδους αναπτύξεως της κτηνοτροφίας και εξασφαλίζεται πλήρως η προστασία της δημοσίας υγείας.

 

2. Προς τούτο εις ας περιπτώσεις απαιτούνται σχέδια των σταβλικών εγκαταστάσεων παρά των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ταύτα προεγκρίνονται παρά της οικείας Επιτροπής εντός δεκαημέρου από της υποβολής τούτων εν εναντία δε περιπτώσει παρέχονται εγγράφως οδηγίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.