Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υπολογισμός πληθυσμού και αποστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις πάσας τις κατά το προηγούμενο άρθρο αναφερόμενες περιπτώσεις αριθμών κατοίκων και αποστάσεων, λαμβάνονται υπ' όψιν οι κατά προσέγγισιν τοιούτοι, αυξομειούμενοι κατά την κρίσιν της οικείας Επιτροπής, σε συσχετισμό προς τις τοπικές γεωργοκτηνοτροφικές, η αστικές συνθήκες, τον αριθμόν των διαιτούμενων ζώων, το σύστημα εκτροφής και διατηρήσεως τούτων και την υγειονομική συγκρότηση των σταυλισμών, που εξασφαλίζει την δημοσία υγείαν.

 

2. Επί μη υφισταμένων σχεδίων πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών η απόστασις καθορίζεται από της τελευταίας των εν συνεχεία κατοικιών τούτων.

 

3. Ακτές ομαδικής λούσεως είναι οι υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού καθοριζόμενες και οι ως τοιαύτες χαρακτηριζόμενες κατά την κρίσιν της Επιτροπής, εφ' όσον χρησιμοποιούνται συνεχώς υπό ευλόγου αριθμού ατόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.