Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υγειονομικός Έλεγχος - Μετακίνηση αρμοδίων Επιτροπών σταυλισμού ζώων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις κάθε είδους πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα εκτροφεία κατοικίδιων ζώων ή ωδικών και παραδείσιων πτηνών, ασκείται τακτικώς ή εκτάκτως, υγειονομικός έλεγχος, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2, 3, και 4 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.

 

2. Οι διαπιστώσεις των αρμοδίων Υγειονομικών οργάνων, κατά τον Υγειονομικό έλεγχο των ανωτέρω εγκαταστάσεων και καταστημάτων, τυχόν υποδείξεις για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας τους και ο χαρακτηρισμός τούτων, ανάλογα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, θα καταχωρούνται στο βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων που πρέπει να υπάρχει στις εν λόγω εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 της Α1Β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης.

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες κινήσεων των αρμοδίων υπηρεσιακών Οργάνων ή των μελών των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Επιτροπών του άρθρου 15 του νόμου 1579/1985, για την έγκαιρη άσκηση του ελέγχου, προκειμένου να εξετασθεί η έγκριση χορηγήσεως ή όχι της άδειας ιδρύσεως ή λειτουργίας της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως και εφόσον ο ενδιαφερόμενος επείγεται, για την διενέργεια του ελέγχου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του μπορεί καταθέτοντας στην Υγειονομική υπηρεσία, σχετική δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, να ζητήσει τη μεταφορά των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, για το σκοπό αυτόν, με μεταφορικό μέσο, που θα διαθέσει ο ίδιος.

 

Η δήλωση του ενδιαφερόμενου τίθεται υπό την κρίση του προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζει τελικά, για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος του ενδιαφερομένου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.