Νόμος 1579/85

Ν1579/1985: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1579/1985: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 217/Α/1985), 23-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ειδίκευση γιατρών - οδοντογιατρών

 

Άρθρο 1: Γενική ιατρική και άλλες νέες ειδικότητες

Άρθρο 2: Κύριες και συναφείς ιατρικές ειδικότητες

Άρθρο 3: Ειδικευόμενοι. Σειρά προτεραιότητας

Άρθρο 4: Υπηρεσία υπαίθρου, εξαιρέσεις, αναστολή

 

Κεφάλαιο Β: Εκπαίδευση νοσηλευτών

 

Άρθρο 5: Νοσηλευτικό προσωπικό - ειδικότητες

Άρθρο 6: Μέσες τεχνικές - επαγγελματικές νοσηλευτικές σχολές

 

Κεφάλαιο Γ: Επείγουσα ιατρική

 

Άρθρο 7: Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο 8: Μεταφορά επειγόντων περιστατικών

 

Κεφάλαιο Δ: Έρευνα υγείας - Ειδικά κέντρα - Βιοϊατρική τεχνολογία

 

Άρθρο 9: Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας

Άρθρο 10: Σύσταση ειδικών κέντρων

Άρθρο 11: Βιοϊατρική τεχνολογία

 

Κεφάλαιο Ε: Πρωτοβάθμια φροντίδα

 

Άρθρο 12: Τίτλος υγειονομικών μονάδων, διασύνδεση, νοσοκομεία - κέντρα υγείας

Άρθρο 13: Παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Άρθρο 14: Έλεγχος ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων

Άρθρο 15: Έλεγχος σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Δευτεροβάθμια περίθαλψη

 

Άρθρο 16: Τιμολόγιο νοσηλείων

Άρθρο 17: Δαπάνες νοσηλείας νεφροπαθών

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις για την ένταξη νοσοκομείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Άρθρο 19: Πανεπιστημιακές κλινικές - Ανάθεση εκπαιδευτικού έργου

Άρθρο 20: Ιδιωτικές κλινικές - Εποπτεία - Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Ζ: Ακίνητα, Προμήθειες

 

Άρθρο 21: Μελέτες - έργα - προμήθειες

Άρθρο 22: Μισθώσεις, μεταβιβάσεις ακινήτων

Άρθρο 23: Ακίνητα Πανάνειου νοσοκομείου

 

Κεφάλαιο Η: Φάρμακο

 

Άρθρο 24: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο Ι: Κίνητρα - Εργασιακές σχέσεις

 

Άρθρο 26: Κίνητρα γιατρών

Άρθρο 27: Πρόσληψη προσωπικού ειδικών προγραμμάτων

Άρθρο 28: Μισθολογικά γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 29: Προσωποπαγείς θέσεις κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 30: Κύρωση απόφασης

Άρθρο 31: Ισχύς νόμου

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.