Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρμόδιος Φορέας Υγειονομικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια και υπεύθυνη Υπηρεσία για τον προγραμματισμό του Υγειονομικού ελέγχου είναι η Διεύθυνση Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Δημοσίας Υγιεινής παρακολουθεί και εποπτεύει τον τρόπο εφαρμογής του Υγειονομικού Κανονισμού, προβαίνοντας ο ίδιος, όταν κρίνει σκόπιμο, στην άσκηση Υγειονομικού ελέγχου ή αναθέτοντας το έργο τούτο σε άλλους αρμόδιους Υγειονομικούς υπαλλήλους της Διευθύνσεως Δημοσίας Υγιεινής.

 

2. Προκειμένου για υγειονομικό έλεγχο των τροφίμων ζωικής προελεύσεως και των εγκαταστάσεων παρασκευής, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως, διακινήσεως, συντηρήσεως και διαθέσεως αυτών, αρμόδια και υπεύθυνη για τον προγραμματισμό του ελέγχου τούτου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία, είναι και η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημοσίας Υγείας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.