Προεδρικό διάταγμα 96/00

ΠΔ 96/2000: Ρύθμιση θεμάτων της προσωρινής υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 96/2000: Ρύθμιση θεμάτων της προσωρινής υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων, (ΦΕΚ 79/Α/2000), 14-03-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του νόμου 2745/1999 (ΦΕΚ 224/Α/1999) Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο νόμο 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος δημιουργείται επιβάρυνση ύψους 36,5 εκατομμυρίων δραχμών, η οποία θα βαρύνει ιδιαίτερο τμήμα (ειδικό φορέα) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

 

4. Τη με αριθμό 67/17-02-2000 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έδρα - διάρκεια Ρύθμιση της υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων

Άρθρο 2: Διάρθρωση υπηρεσίας

Άρθρο 3: Θέσεις προσωπικού

Άρθρο 4: Προϊστάμενος της υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων

Άρθρο 5: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-03-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.