Προεδρικό διάταγμα 96/00 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϊστάμενος της υπηρεσίας αξιοποίησης και μετεγκατάστασης στρατοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την πλήρωση της θέσης του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε διευθυντική θέση στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσίας, όπως οικονομία κατασκευών, χωροθέτηση, πολεοδόμηση και αξιοποίηση γης και ακινήτων καθώς και εμπειρία στις διαδικασίες μελέτης και παραγωγής τεχνικού κατασκευαστικού έργου.

 

2. Ο διορισμός του Προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά και από γνώμη τριμελούς επιτροπής από ανώτατους μόνιμους ή μετακλητούς ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με εμπειρία σε θέματα διοίκησης, η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και έχει ως έργο της την αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων μετά και από προφορική συνέντευξη αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.