Προεδρικό διάταγμα 96/00 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Θέσεις προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού:

 

α. 15 θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

β. 10 θέσεις τεχνολογικής εκπαίδευσης

γ. 10 θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

δ. 3 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

2. Οι θέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται με μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή με απόσπαση υπαλλήλων, κατά τις κείμενες διατάξεις, από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.