Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Εργασίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α/2017):

 

(α) η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία,

(β) το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας,

(γ) η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

δ) η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων καθώς και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α/1993), ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 190/Α/2011) και ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/ Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν μετά άρθρα 36 και 37 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) καταργούνται.

 

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 1558/1985.

 

4. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων που συστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 1558/1985,καθώς και η αντίστοιχη θέση Γενικού/Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

 

5. Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά καθώς και η αντίστοιχη θέση του Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα που συστάθηκαν με τα άρθρα 42 και 43 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) καταργούνται. Οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος 134/2017, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

 

6. Η θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου καταργείται. Οι εξής υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος 134/2017 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(γ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,

(δ) Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας,

(ε) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,

(στ) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ),

(ζ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.