Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Υγείας Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/2017):

 

(α) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας,

(β) Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας,

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υγειονομικών Περιφερειών,

(δ) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών.

 

2. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 121/2017 και οι θέσεις του Γενικού/ Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Υγείας:

 

(α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης,

(β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Κωδικοποίησης,

(δ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.