Νόμος 2639/98

Ν2639/1998: Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2639/1998: Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 205/Α/1998), 02-09-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Μερική απασχόληση

Άρθρο 3: Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Άρθρο 5: Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση σώματος επιθεώρησης εργασίας

 

Άρθρο 6: Σύσταση σώματος

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 8: Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας - Καθήκοντα Επιθεωρητών Εργασίας

Άρθρο 9: Θέματα λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 10: Εκπαίδευση προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 13: Κοινωνικός έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες νομαρχιών σε θέματα απασχόλησης

Άρθρο 16: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 17: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 18: Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

Άρθρο 19: Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Άρθρο 20: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 21: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης

Άρθρο 25: Γονική άδεια ανατροφής

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-09-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.