Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Σύσταση και κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

(α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων των άρθρων 30 έως 36 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017),

(β) οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του άρθρου 66 του προεδρικού διατάγματος 147/2017.

 

2. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων που συστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) και η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που συστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005),καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις του Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

 

3. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με την ονομασία Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών Προγραμμάτων. Στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι υπηρεσίες που υπάγονται στους Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής.

 

4. Οι Ενιαίοι Διοικητικοί Τομείς με τίτλο: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής και οι αντίστοιχες θέσεις των Ειδικών/Ειδικών Τομεακών Γραμματέων,που συστάθηκαν με το άρθρο 6 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) καταργούνται.

 

5. Η Γενική Γραμματεία του πρώην Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας, υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

 

(α)Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,

(β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,

(γ) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(δ) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.