Προεδρικό διάταγμα 84/19 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται,ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

(α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 (ΦΕΚ 181/Α/2017),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου προεδρικού διατάγματος,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου προεδρικού διατάγματος,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 και επόμενα του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α?1995) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παράγραφος 1 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.

 

3. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 142/2017 και η αντίστοιχη θέση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα καταργούνται. Οι εξής υπηρεσίες της ως άνω Γενικής Γραμματείας υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Οικονομικών:

 

(α) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

(β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,

(γ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας,

(δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης,

(ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.