Νόμος 3389/05

N3389/2005: Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3389/2005: Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, (ΦΕΚ 232/Α/2005), 22-09-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Έννοια σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 4: Ειδική Γραμματεία

Άρθρο 5: Συνέπειες Απόφασης Υπαγωγής

Άρθρο 6: Διατάξεις για την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα

Άρθρο 7: Διατάξεις που εφαρμόζονται στις Διαδικασίες Ανάθεσης

Άρθρο 8: Ορισμοί

Άρθρο 9: Γενικές Αρχές

Άρθρο 10: Ανάθεση

Άρθρο 11: Διαδικασίες Ανάθεσης

Άρθρο 12: Γενικές διατάξεις για τη διεξαγωγή των Διαδικασιών Ανάθεσης

Άρθρο 13: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 14: Διαδικασίες Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 15: Λόγοι αποκλεισμού Υποψηφίων - Χρηματοοικονομική επάρκεια - Αξιολόγηση - Προσόντα και ικανότητες Υποψηφίου

Άρθρο 16: Κατ' εξαίρεση εφαρμογή διατάξεων του νόμου 3049/2002

Άρθρο 17: Σύμβαση Σύμπραξης

Άρθρο 18: Θέματα χρηματοδότησης

Άρθρο 19: Αντάλλαγμα καταβλητέο από τους χρήστες των έργων ή υπηρεσιών

Άρθρο 20: Έκδοση αδειών

Άρθρο 21: Αρχαιολογικά ευρήματα

Άρθρο 22: Προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 23: Απαλλοτριώσεις

Άρθρο 24: Δημόσιες Υπηρεσίες και Εργασίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 25: Εκχώρηση απαιτήσεων

Άρθρο 26: Κύρος εμπράγματων ασφαλειών

Άρθρο 27: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Άρθρο 28: Μεταβιβάσεις μετοχών και εισαγωγή σε χρηματιστηριακή αγορά

Άρθρο 29: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 30: Αποσβέσεις

Άρθρο 31: Επίλυση διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-09-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.