Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Σταθερά μεταλλικά ικριώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στα μεταλλικά ικριώματα μόνο τα δάπεδα εργασίας μπορούν να αποτελούνται από ξύλινα μαδέρια συνολικού πλάτους τουλάχιστον 0,60 m. Τα μεταλλικά ικριώματα κατασκευάζονται από δύο σειρές ορθοστατών (κολώνες) παράλληλες προς τις όψεις (τοίχους) των οικοδομών και σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη του 1,10 m η δε κοντινότερη προς τον τοίχο σειρά απέχει από αυτόν κατ' ανώτατο όριο μέχρι 0,15 m.

 

2. Απαγορεύεται η στήριξη των ικριωμάτων σε εξωτερικούς τοίχους ή σε επισφαλή σημεία της οικοδομής (κορνίζες, κιγκλιδώματα), όπως και η χρήση τρυποξύλων για τη στήριξη δαπέδων εργασίας.

 

3. Η σύνδεση των δύο παράλληλων σειρών ορθοστατών γίνεται με οριζόντια μεταλλικά σωληνωτά στοιχεία ικανής αντοχής επί των οποίων στηρίζονται και τα δάπεδα εργασίας.

 

4. Τα ικριώματα εξασφαλίζονται από οριζόντια μετακίνηση με τη σύνδεσή τους με την οικοδομή μέσω στοιχείων από το ίδιο υλικό, που εφαρμόζονται ανάλογα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.

 

5. Τα ικριώματα πρέπει να φέρουν αντιανέμιους συνδέσμους χιαστί καθ' όλες τις επιφάνειες.

 

6. Τα ικριώματα πρέπει να φέρουν μεταλλικό χειρολισθήρα σε ύψος 1 m από το δάπεδο εργασίας και ράβδο μεσοδιαστήματος.

 

7. Τα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά ικριώματα συναρμολογούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγίες και υποδείξεις του οικείου εργοστασίου κατασκευής τους.

 

Οι τύποι των χρησιμοποιούμενων μεταλλικών ικριωμάτων πρέπει να πληρούν τους όρους προτύπων του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ), τα οποία έχουν καταστεί υποχρεωτικά στην εφαρμογή τους με Υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 372/1976 περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ).

 

8. Γενικώς οι διατάξεις περί ξύλινων ικριωμάτων, όσον αφορά στην ασφάλεια των εργαζομένων, ισχύουν και για τα μεταλλικά ικριώματα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.