Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύνδεση ικριωμάτων μετά της οικοδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς επίτευξη του αμετακίνητου του ικριώματος πρέπει να υφίσταται σύνδεση αυτού με την οικοδομή μέσω εγκάρσιων δοκίδων που να συνδέουν τους ορθοστάτες του ικριώματος και να εισέρχονται εντός της οικοδομής, είτε μέσω των υπαρχόντων ανοιγμάτων, είτε μέσω των προς τον σκοπό αυτόν διανοιγόμενων οπών.

 

2. Οι δοκίδες στερεώνονται επί ξύλινων ορθοστατών, οι οποίοι τοποθετούνται στο εσωτερικό της οικοδομής και σφηνώνονται μεταξύ δαπέδου και οροφής, εξασφαλίζοντας το ακλόνητο αυτών.

 

3. Η σύνδεση του ικριώματος με την οικοδομή για μεν μικρού μήκους προσόψεις, μέχρι 16 m, πρέπει να περιλαμβάνει ανά δάπεδο εργασίας τουλάχιστον τέσσερις ορθοστάτες, για δε μεγαλύτερης έκτασης έργα κατά την κρίση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.