Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο επί σταθερών, ανθεκτικών, επιπέδων και ομαλών δαπέδων.

 

2. Όταν μετατοπίζονται πρέπει να ωθούνται ή σύρονται από τη βάση τους.

 

3. Οι τροχοί τους πρέπει να συγκρατούνται ασφαλώς στους ορθοστάτες.

 

4. Πρέπει να ασφαλίζονται έναντι ανατροπής ή τυχαίας μετατοπίσεως τους.

 

5. Πρέπει να φέρουν κλίμακα στερεά προσδεδεμένη επί αυτών για την άνοδο μέχρι του δαπέδου εργασίας, το οποίο πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια της κάτοψής τους.

 

6. Κατά τα λοιπά πρέπει να ανταποκρίνονται προς τους κανόνες ασφάλειας που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 13 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.