Προεδρικό διάταγμα 6/9/90 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται και συμπληρώνεται το από 28-09-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1035/Δ/1987) ως εξής:

 

Ι. Μετά το εδάφιο β της παραγράφου 10 του άρθρου 2 αυτού, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο των κτιρίων που έχουν καταστεί προβληματικά λόγω ρυμοτομίας, επιτρέπονται κατασκευές που αντικαθιστούν την προσπέλαση αυτών με τον κοινόχρηστο χώρο.}

 

ΙΙ. Το άρθρο 3 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο παραδοσιακό τμήμα της Κηφισιάς που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος καθορίζονται ζώνες ειδικών χρήσεων γης, όπως σημειώνονται με τα στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 ως ακολούθως:

 

{Α.1. Ζώνη Ι περιλαμβάνει:

 

α) Κατοικίες

β) Ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών

γ) Παιδικές χαρές

δ) Κτίρια εκπαίδευσης

ε) Θρησκευτικούς Χώρους

στ) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

 

2. Κατ' εξαίρεση μετά της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπονται:

 

α) Επαναλειτουργία υπαρχόντων Ξενοδοχείων

β) Πολιτιστικά κτίρια

γ) Χώροι συνάθροισης κοινού

δ) Αθλητικές εγκαταστάσεις

ε) Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

στ) Γραφεία στο ισόγειο και στους ορόφους και επαγγελματικά εργαστήρια μόνο στο ισόγειο, για κτίρια επί της οδού Κηφισιάς.

 

Β. Ζώνη ΙΙ περιλαμβάνει:

 

α) Κατοικίες

β) Γραφεία, διοίκηση

γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια

δ) Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες

ε) Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

στ) Χώρος συνάθροισης του κοινού

ζ) Πολιτιστικά κτίρια

η) Κτίρια εκπαίδευσης

θ) Θρησκευτικούς χώρους

ι) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

ι)α) Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

ι)β) Παιδικές χαρές.

 

Γ. Ζώνη ΙΙΙ περιλαμβάνει:

 

α) Κατοικίες

β) Παιδικές χαρές

γ) Εστιατόρια, αναψυκτήρια

δ) Κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες

ε) Ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

στ) Χώρους συνάθροισης του κοινού

ζ) Πολιτιστικά κτίρια

η) Θρησκευτικούς χώρους

θ) Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.}

 

2. Η παράγραφος 2 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση στα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις ανεξάρτητα από τις χρήσεις της ζώνης, στην οποία βρίσκονται:

 

α) Ξενώνες (πέραν 20 κλινών)

β) Εστιατόρια

γ) Βιβλιοθήκες

δ) Ξενοδοχεία

ε) Κτίρια επιστημονικής έρευνας

στ) Ιατρεία και ιατρικά εργαστήρια

ζ) Εκπαιδευτήρια

η) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας

θ) Εντευκτήρια αναγνωρισμένων συλλόγων (σε όλη την επιφάνεια του κτιρίου).}

 

3. Μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Απαγορεύεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα του Δήμου Κηφισιάς με εξαίρεση το τμήμα της Λεωφόρου Κηφισίας, που εμπίπτει σ' αυτό, όπου επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης με την προϋπόθεση ότι το ύψος του κτιρίου δεν θα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.