Προεδρικό διάταγμα 6/9/90 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το από 12-02-1982 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 180/Δ/1982) με την αντικατάσταση της παραγράφου 5 του άρθρου 4 αυτού ως εξής:

 

{5. Τα οικόπεδα, στα οποία υπάρχουν διατηρητέα κτίρια, μπορούν να οικοδομηθούν μέχρι εξάντλησης της επιτρεπόμενης κάλυψης και του συντελεστή δόμησης, με την ανέγερση ανεξάρτητων κτισμάτων ή προσθηκών χωρίς να θίγεται το διατηρητέο κτίριο, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.