Νόμος 1558/85 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Σειρά προβαδίσματος μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σειρά προβαδίσματος των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών κατά κατηγορίες ορίζεται ως εξής: Πρωθυπουργός, αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, αναπληρωτής υπουργός του Πρωθυπουργού, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, υφυπουργοί.

 

2. Η σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από της σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού.

 

3. Η σειρά προβαδίσματος των υπουργών, καθορίζεται από τη σειρά τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 23.

 

4. Η σειρά προβαδίσματος των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών αντιστοιχεί με τη σειρά τάξης των υπουργείων στα οποία υπηρετούν. Μεταξύ περισσότερων αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου η σειρά προβαδίσματος καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους στο οικείο υπουργείο και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού.

 

5. Η σειρά προβαδίσματος των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο καθορίζεται από το χρόνο διορισμού τους και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού από τη σειρά του ονόματός τους στην πράξη διορισμού.

 

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και της υφιστάμενης κάθε φορά σειράς τάξης των υπουργείων κατά το άρθρο 23, ο Πρωθυπουργός, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλει τη σειρά προβαδίσματος των αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών του ίδιου υπουργείου και των υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.