Προεδρικό διάταγμα 53/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που πληρούν της προϋποθέσεις των άρθρων 4 ή 5 του παρόντος και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εγκατασταθούν ή να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα αρχιτεκτονικής βάσει των άρθρων 2, 6 και 9 του παρόντος, το δικαίωμα να χρησιμοποιούντο νόμιμο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντμηση του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσής τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στη γλώσσα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αυτού. Ο τίτλος αυτός συνοδεύεται από το όνομα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή αναφέρει την εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.

 

2. Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με τίτλο, ο οποίος στην Ελλάδα απαιτεί συμπληρωματική εκπαίδευση που δεν έχει αποκτηθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο τύπος του τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής ή προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 60 του προεδρικού διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.