Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Επανάληψη της ψηφοφορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους Δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του παρόντος, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή μόνο μεταξύ των υποψήφιων Δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Η ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και στην περίπτωση που δύο από τους ανακηρυχθέντες συνδυασμούς ισοψηφήσουν, συγκεντρώνοντας ο καθένας ποσοστό τουλάχιστον 42%. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και ο συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Αν στην επαναληπτική ψηφοφορία οι δύο αυτοί συνδυασμοί ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3434/2006 (ΦΕΚ 21/Α/2006).

 

2. Οι έδρες των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων διανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται κατανομές.

 

Στην πρώτη (Α) κατανομή διανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή διανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής:

 

για τα 11-μελή συμβούλια οι έδρες της Α' κατανομής είναι 6 και της Β' κατανομής 5.
για τα 13-μελή συμβούλια 7 και 6 αντίστοιχα
για τα 15-μελή συμβούλια 8 και 7 αντίστοιχα
για τα 17-μελή συμβούλια 9 και 8 αντίστοιχα
για τα 19-μελή συμβούλια 10 και 9 αντίστοιχα
για το 21-μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα
για τα 23-μελή συμβούλια 12 και 11 αντίστοιχα
για τα 25-μελή συμβούλια 13 και 12 αντίστοιχα
για τα 27-μελή συμβούλια 14 και 13 αντίστοιχα
για τα 29-μελή συμβούλια 15 και 14 αντίστοιχα
για το 31-μελή συμβούλια 16 και 15 αντίστοιχα
για τα 33-μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα
για τα 35-μελή συμβούλια 18 και 17 αντίστοιχα
για τα 37-μελή συμβούλια 19 και 18 αντίστοιχα
για το 39-μελή συμβούλια 20 και 19 αντίστοιχα
για τα 41-μελή συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα
για τα 43-μελή συμβούλια 22 και 21 αντίστοιχα
για τα 45-μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

3. Οι έδρες της Α' κατανομής διανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές με την ακόλουθη διαδικασία:

 

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σ' άλλα τα εκλογικά τμήματα, σε κάθε δήμο ή κοινότητα, όλοι μαζί οι Συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α' κατανομής αυξημένο κατά μία μονάδα.

 

Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α' κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαιρέσεως. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι διάφοροι Συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες της Α' κατανομής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72.

 

4. Για τη διανομή των εδρών της Β' κατανομής, υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, έτσι ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των εδρών που του απονεμήθηκαν από την Α' κατανομή, τα 3/5 του όλου αριθμού των εδρών. Οι έδρες της Β' κατανομής που θα απομείνουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασμό, παραχωρούνται στο δεύτερο συνδυασμό που πήρε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία.

 

Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν απονεμηθεί από την Α' κατανομή ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό των 3/5 του συνόλου των εδρών, προσκυρώνονται σ' αυτόν όλες οι έδρες της Β' κατανομής και δεν γίνεται καμία μεταβολή στην απονομή των εδρών της Α' κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους συνδυασμούς.

 

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας, στην πρώτη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν.

 

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση, κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

 

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας και ο συνδυασμός του που έλαβε στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία. Αν στην ψηφοφορία αυτήν ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο Συνδυασμοί το πρωτοδικείο ή το ειρηνοδικείο ενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου ή προέδρου κοινότητας και του συνδυασμού του και εκείνου που θα συμμετάσχει στη δεύτερη κατανομή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

 

8. Αν κανείς από τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό μέτρο ή αν μόνο ένας συνδυασμός το έχει συγκεντρώσει τότε στην Α' κατανομή συμμετέχουν οπωσδήποτε οι δύο Συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων αυτών των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην επαναληπτική ψηφοφορία.

 

9. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 72 και του άρθρου 73.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.