Απόφαση 25027/84

Απόφαση 25027/1984: Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του νόμου 1065/1980 κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 25027/1984: Καθορισμός αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του νόμου [Ν] 1065/1980 κ.λ.π., (ΦΕΚ 244/Β/1984), 19-04-1984.

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 1416/1984 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Εκπρόσωποι στο διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 2: Μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 3: Λειτουργία και αρμοδιότητες των οργάνων της επιχείρησης

Άρθρο 4: Διάλυση και εκκαθάριση της επιχείρησης

Άρθρο 5: Διαδημοτικές και διακοινοτικές επιχειρήσεις

Άρθρο 6: Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β).

 

Αθήνα, 09-04-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.