Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 316

Άρθρο 316: Νομοθεσία για την εκλογή Βουλευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 69/Α/1994) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται αιρετός Νομάρχης, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3 όπου για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.
άρθρων 97 παράγραφοι 2 και 3 και 100 παράγραφος 3 όπου οι Αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.