Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 126

Άρθρο 126: Κατάργηση των τοπικών συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν σε ένα τοπικό συμβούλιο ματαιωθεί η εκλογή του προέδρου ή των μελών του συμβουλίου, λόγω μη υποβολής υποψηφιοτήτων, το νομικό πρόσωπο καταργείται. Για την κατάργηση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο των δήμων των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 4 διαλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 189 διαλύονται επίσης και τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών συμβουλίων του δήμου αυτού.

 

3. Το τοπικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα και με λιγότερα από τη νόμιμη σύνθεση του μέλη όχι όμως με λιγότερα από τρία.

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο μείνουν κενές θέσεις του τοπικού συμβουλίου περισσότερες από δύο και δεν μπορούν να συμπληρωθούν, δεν προκηρύσσονται αναπληρωματικές εκλογές και το νομικό πρόσωπο καταργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 126 καταργήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 5 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.