Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 125

Άρθρο 125: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων, που ενώνονται κατά τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 4, είτε διέπονται από τις διατάξεις του πρώτου μέρους (βιβλίου) είτε του δεύτερου μέρους (βιβλίου) του νόμου [Ν] 1188/1981 (ΦΕΚ 204/Α/1981), καθίστανται υπάλληλοι του νέου δήμου που προκύπτει από την ένωση. Οι υπάλληλοι αυτοί καταλαμβάνουν αντίστοιχες κατά κλάδο θέσεις, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του νέου δήμου, σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και εξελίσσονται μισθολογικά και βαθμολογικά με τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας τους, όπως οι υπάλληλοι του πρώτου μέρους του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 317 του νόμου [Ν] 1188/1981 ισχύει αναλόγως και στην προκείμενη περίπτωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.