Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 123

Άρθρο 123: Όργανα τοπικού συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όργανα του τοπικού συμβουλίου είναι:

 

α. Το διοικητικό συμβούλιο και

β. Ο πρόεδρός του.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, μαζί με τον πρόεδρο.

 

3. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο πάρεδρος του συνοικισμού της έδρας του νομικού προσώπου.

 

4. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη του τοπικού συμβουλίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

 

5. Η εκλογή γίνεται την ίδια μέρα που εκλέγονται τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, στα ίδια εκλογικό τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές Επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων.

 

6. Η εγκατάσταση των οργάνων κάθε νομικού προσώπου γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους λήγει μαζί με τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου.

 

7. Αντιπρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι εκείνος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του επιτυχόντος συνδυασμού για το αξίωμα του μέλους του τοπικού συμβουλίου.

 

8. Το αξίωμα του προέδρου του τοπικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

 

9. Στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων καταβάλλεται από το δήμο πάγια ετήσια αποζημίωση για έξοδα κίνησης, η οποία καθορίζεται στην αρχή του έτους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποδίδεται κάθε δίμηνο.

 

10. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου του νομικού προσώπου.

 

11. Αν ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλα τα καθήκοντά του.

 

12. Οι πάρεδροι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στις οποίες καλούνται υποχρεωτικά και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν γνώμη σε όλα τα θέματα που συζητούνται σ' αυτό. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο όταν συζητούνται θέματα που αφορούν το συνοικισμό ή τους συνοικισμούς τους και αναφέρονται:

 

α. Στο σχέδιο πόλης.

β. Στην εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης αστέγων.

γ. Στην κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτου ή Σύσταση δουλείας.

 

13. Οι διατάξεις για την αστική και Πειθαρχική ευθύνη των προέδρων κοινοτήτων και των κοινοτικών συμβούλων εφαρμόζονται και στους προέδρους και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων.

 

14. Σε καθένα από τους πρώην Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 4 εκλέγεται ένας πάρεδρος από το σύνολο των εκλογέων του ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνοικισμών του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 123 καταργήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 5 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.