Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 122

Άρθρο 122: Σύσταση δημοτικών νομικών προσώπων (τοπικών συμβουλίων), Πόροι - Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των νέων δήμων που προκύπτουν από την κατά τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 4, συνένωση συνιστώνται εντός ενός έτους, στην έδρα του καθενός από τους συνενούμενους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, εκτός από την έδρα του νέου δήμου, δημοτικά νομικά πρόσωπα, που φέρουν την ονομασία τοπικό συμβούλιο και το όνομα του πρώην Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργούν στα πλαίσια του νέου δήμου.

 

2. Σκοπός των τοπικών συμβουλίων είναι η Διαχείριση των παρακάτω υποθέσεων μέσα στα διοικητικά όρια του καταργούμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

α) Η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

β) Η συντήρηση και λειτουργία δικτύου άρδευσης.

γ) Η συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.

δ) Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών.

ε) Η συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.

στ) Η συντήρηση δημοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.

ζ) Η εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων.

 

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, το τοπικό συμβούλιο, δεν ασκεί τις Αρμοδιότητες του αυτές, τότε τις ασκεί ο οικείος δήμος.

 

3. Πόροι των τοπικών συμβουλίων είναι μόνο η ετήσια προς αυτά οικονομική ενίσχυση από το δήμο, το ύψος της οποίας ορίζεται κλιμακωτά με βάση τον πραγματικό πληθυσμό που έχει απογραφεί μέσα στη χωρική αρμοδιότητα του κάθε τοπικού συμβουλίου και το ύψος της κατ' άτομο ετήσιας τακτικής οικονομικής ενίσχυσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως εξής: Σε καθέναν από τους πρώτους 200 κατοίκους αναλογεί ποσοστό 45% της κατ' άτομο ετήσιας τακτικής οικονομικής ενίσχυσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για καθέναν από τους επόμενους 201 έως 300 ποσοστό 40%, για καθέναν από τους επόμενους 301 έως 400 ποσοστό 35%, για καθέναν από τους επόμενους 401 έως 500 ποσοστό 30%, για καθέναν από τους επόμενους 501 έως 600 ποσοστό 25%, για καθέναν από τους επόμενους 601 έως 1.000 ποσοστό 20% και για καθέναν από 1.001 και πλέον κατοίκους ποσοστό 15%.

 

4. Οι πράξεις των τοπικών συμβουλίων εκδίδονται στα πλαίσια των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Για τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων που αφορούν τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του νομικού προσώπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 198. Για τα θέματα τα σχετικά με τις εργασίες του τοπικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του σε συνεδρίαση, την κατάρτιση ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση θεμάτων στο συμβούλιο, την εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αφορούν το κοινοτικό συμβούλιο.

 

5. Ο τόπος συνεδριάσεων και ο χώρος στέγασης των τοπικών συμβουλίων καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 122 καταργήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 5 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.