Προεδρικό διάταγμα 33/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι προθεσμίες των άρθρων 4 παράγραφος 1 περίπτωση Ι (β) και περίπτωση IΙ(ι), 5 παράγραφοι 2 και 4 και 10 παράγραφος 8 του παρόντος που αναφέρονται στην διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων δεν ισχύουν για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 13 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 3908/2011.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.