Προεδρικό διάταγμα 31/90 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες μηχανοδηγού - χειριστή που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1976, εξακολουθούν να διέπονται, σε ό,τι αφορά τις ομάδες μηχανημάτων, από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1976.

 

Για το χειρισμό μηχανήματος που δεν είχε περιληφθεί στις ομάδες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1976, απαιτείται νέα άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Οι κάτοχοι αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Β' Τάξεως αντικαθιστούν την άδειά τους με άδειά Γ' Τάξης του παρόντος.

 

Οι κάτοχοι αδείας μηχανοδηγού - χειριστή Α' Τάξεως με άδεια Α' Τάξεως του παρόντος.

 

3. Οι άδειες χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανημάτων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του [ΒΔ] 07-06-1946 βασιλικού διατάγματος, μέχρι την έναρξη του παρόντος διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις τάξεις και ομάδες ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων του παρόντος διατάγματος.

 

Για το χειρισμό μηχανημάτων που δεν αναφέρονται στο [ΒΔ] 07-06-1946 βασιλικό διάταγμα απαιτείται νέα άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 113/2012 (ΦΕΚ 198/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.