Προεδρικό διάταγμα 16/8/77

ΠΔ 16-08-1977: Περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-08-1977: Περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των ρυμοτομικών σχεδίων Κηφισιάς και Νέας Ερυθραίας (Αττικής), (ΦΕΚ 279/Δ/1977), 23-08-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9 και 11 αυτού, των άρθρων 16 (παράγραφος 1), 17 (παράγραφος 1), 21 (παράγραφος 1), 22 (παράγραφος 3), 33 (παράγραφος 1), 34 (παράγραφος 1), 35 (παράγραφος 1), 73 (παράγραφος 8) και 110 (παράγραφος 1) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και συμπληρώθηκε δια του άρθρου 5 του νόμου 551/1977, του άρθρου 12 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 (ΦΕΚ 194/Α/1972), ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 198/1973 (ΦΕΚ 267/Α/1973) και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε22219/2908/19-09-1973 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 277/Δ/1973), την υπ' αριθμόν 442/1977 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και τις υπ' αριθμούς 614/1977 και 777/1977 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 16-08-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.