Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύναται:

 

α) Να κανονίζεται το είδος της χρήσεως των οικοδομών αναλόγως της θέσεως, των διαστάσεων και της εν γένει διατάξεως των κτιρίων, και ν' απαγορεύεται η χρησιμοποίησις επικινδύνων και ανθυγιεινών οικοδομών δι' ορισμένους σκοπούς.

 

β) Να απαγορεύεται δια λόγους γενικότερων κοινωνικών αναγκών η χρησιμοποίησις των κτιρίων των περιλαμβανομένων εις ορισμένα τμήματα των πόλεων, κωμών κ.λ.π. και της περιοχής των ή και εις ολόκληρους συνοικισμούς, προς ορισμένους σκοπούς (π.χ. νοσοκομεία και κλινικές εντός κέντρων αναψυχής κ.λ.π.) καίτοι ουδένα εκ της τοιαύτης χρησιμοποιήσεως δύναται να διατρέξει κίνδυνο η δημοσία υγεία και ασφάλεια.

 

γ) Να επιβάλλονται εις τους ιδιοκτήτες οικοδομών υποχρεώσεις καλής συντηρήσεως τούτων μετά των συναφών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και των περί αυτές ιδιωτικών πρασιών, αυλών και κήπων και των περιτοιχισμάτων αυτών, από απόψεως υγιεινής, ασφαλείας ευπρόσωπου παραστάσεως και δυνατού χρησιμοποιήσεως δι' ους διατίθενται αυτές σκοπούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.