Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Διευθύνσεις Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού. Στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

2. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

3. Στις Διευθύνσεις Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, και Εκλογών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

4. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων.

 

5. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

6. Στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

7. Στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

8. Στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.