Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για τον ορισμό του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης όπως ισχύει κάθε φορά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.