Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Προϊστάμενοι Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων/ειδικοτήτων.

 

2. Στο αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

3. Στο αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων.

 

4. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

5. Στη Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων, ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

6. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

7. Στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού.

 

8. Στα Τμήματα Προσωπικού και Ποιότητας και Εθιμοτυπίας που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων ή του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προΐσταται υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

9. Σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος, ή ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών Επιστημόνων.

 

10. Στα Τμήματα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και Ειδικού Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

11. Στο Τμήμα Εκλογών και Πολιτικών Κομμάτων της Διεύθυνσης Εκλογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού. Στο Τμήμα Εκλογικών Καταλόγων και Αποτελεσμάτων της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου/ ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού ή κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

12. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού.

 

13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

14. Στα Τμήματα που υπάγονται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού- Λογιστικού.

 

15. Σε όλα τα Τμήματα της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων. Ειδικότερα, στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή του κλάδου/ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων ή του κλάδου/ειδικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/2019).

 

16. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

17. Στο Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ειδικών σε Θέματα Ισότητας των Φύλων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Συμβουλευτικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.