Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Αποστολή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων διέπεται από το προεδρικό διάταγμα 4/2014 (ΦΕΚ 9/Α/2014), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και αρμοδιοτήτων της και μεριμνά ιδίως για την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων, εποπτεύοντας και συντονίζοντας τη δράση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, δημοσίων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.