Προεδρικό διάταγμα 141/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Μονάδας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγεται η Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, επιπέδου Τμήματος.

 

Η Μονάδα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, επιπέδου Τμήματος, είναι αρμόδια για:

 

α. Την υποστήριξη του Γραφείου του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα σε νομικά, διοικητικά και τεχνικά θέματα αρμοδιότητάς του.

 

β. Τη μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων διατάξεων, εγκυκλίων, μελετών, προγραμμάτων και προδιαγραφών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

 

γ. Τη διακίνηση της αλληλογραφίας και της εν γένει επικοινωνίας με τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων που συντονίζονται από αυτήν καθώς και με κάθε άλλον εμπλεκόμενο φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.