Προεδρικό διάταγμα 123/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με εξαίρεση της Διεύθυνσης Ιθαγένειας που παραμένει στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

β) Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4375/2016, (ΦΕΚ 51/Α/2016)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.

 

2. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού και με το σύνολο των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτές, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Η αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου (νόμος 3907/2011 (ΦΕΚ 7/Α/2011)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος,

 

β) η αυτοτελής υπηρεσία Αρχή Προσφυγών (άρθρο 4 του νόμου [Ν] 4375/2016, (ΦΕΚ 51/Α/2016)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και

 

γ) η αυτοτελής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 28 του νόμου [Ν] 4375/2016, (ΦΕΚ 51/Α/2016)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, νοείται εφεξής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

4. Έως την πλήρωση του 60% των οργανικών θέσεων του συνιστώμενου Υπουργείου και το αργότερο μέχρι τις 31-12-2018, οι μεταφερόμενες με τις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και θέματα πληροφοριακής υποστήριξης από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

5. Έως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το προσωπικό των υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31-12-2016 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.