Προεδρικό διάταγμα 123/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το οποίο συγκροτείται από:

 

α) τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (άρθρα 159 και επόμενα του νόμου 4389/2016, (ΦΕΚ 94/Α/2016)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού,

 

β) τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (άρθρα 29 και επόμενα του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/2014)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού. Στο συνιστώμενο υπουργείο μεταφέρεται η εποπτεία φορέων που ασκούν έργο τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων για τους οποίους έως την έκδοση του παρόντος αρμόδιος ήταν ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

γ) τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (άρθρο 28 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015)), όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, μεταφερόμενη σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού.

 

Στο συνιστώμενο υπουργείο μεταφέρεται η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

2. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετονομάζεται σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

3. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα αρμοδιότητας τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας σε θέματα Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

4. Έως τη σύσταση αντίστοιχων υπηρεσιών στο συνιστώμενο υπουργείο, οι μεταφερόμενες με την παράγραφο 1 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και οικονομικά θέματα από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες.

 

5. Έως τη συγκρότηση των ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το προσωπικό των μεταφερόμενων υπηρεσιών στο συνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπηρεσιών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31-12-2016 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για αυτές, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο συνιστώμενο με το παρόν Υπουργείο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.